Browse The Gjenvick-Gjønvik Archives Home Page

Vor Frue Gade (Vår Frue Gate), Trondhjem, Norway - 1888 Directory

Trondhjem Fortegnelse over Gader, Huse og disses Beboere 1888 (Trondhjem List of streets, houses and their residents in 1888)

Tabernaklet i Vår Frue Gate 2, bygget som bapistkirke ca 1893

 

Count Page / Section Last Name First Name Middle Name Occupation Address Side

  1. P124M Tekniske Læreanstalt Vor Frue Gade 1 østre
  2. P124M Jenssen J Vor Frue Gade 1 østre
  3. P124M Lerdahl P Vor Frue Gade 1 østre
  4. P124M Taleskolen f. Døvst. Vor Frue Gade 3 østre
  5. P124M Lyng Johs Vor Frue Gade 3 østre
  6. P124M Erichsen Ole Vor Frue Gade 4 vestre
  7. P124M Sandahl Axel Vor Frue Gade 4 vestre

 

Return to Top of Page

1888 Trondhjem, Norway Directory

Street / Gate Directory

Updates and Social Media

Support This Site Directly - Leave a Tip

Copyright © 2000- Gjenvick-Gjønvik Archives. All rights reserved. See Terms of Use.