Browse The Gjenvick-Gjønvik Archives Home Page

Vor Frue Gade (Vår Frue Gate), Trondhjem, Norway - 1888 Directory

Trondhjem Fortegnelse over Gader, Huse og disses Beboere 1888 (Trondhjem List of streets, houses and their residents in 1888)

Tabernaklet i Vår Frue Gate 2, bygget som bapistkirke ca 1893
Count Page / Section Last Name First Name Middle Name Occupation Address Side
1 P124M Tekniske Læreanstalt       Vor Frue Gade 1 østre
2 P124M Jenssen J     Vor Frue Gade 1 østre
3 P124M Lerdahl P     Vor Frue Gade 1 østre
4 P124M Taleskolen f. Døvst.       Vor Frue Gade 3 østre
5 P124M Lyng Johs     Vor Frue Gade 3 østre
6 P124M Erichsen Ole     Vor Frue Gade 4 vestre
7 P124M Sandahl Axel     Vor Frue Gade 4 vestre

 

Return to Top of Page

1888 Trondhjem, Norway Directory

Street / Gate Directory