Browse The Gjenvick-Gjønvik Archives Home Page

Værftsgaden, Trondhjem, Norway - 1888 Directory

Trondhjem Fortegnelse over Gader, Huse og disses Beboere 1888 (Trondhjem List of streets, houses and their residents in 1888)

Count Page / Section Last Name First Name Middle Name Occupation Address Side

  1. Nordenfj. Dampskibsselsk. Værksted Værftsgaden 2 1
  2. Dokken Værftsgaden 6 1

 

Return to Top of Page

1888 Trondhjem, Norway Directory

Street / Gate Directory

Updates and Social Media