Browse The Gjenvick-Gjønvik Archives Home Page

Skradikveiten, Trondhjem, Norway - 1888 Directory

Trondhjem Fortegnelse over Gader, Huse og disses Beboere 1888 (Trondhjem List of streets, houses and their residents in 1888)

Count Page / Section Last Name First Name Middle Name Occupation Address Side
1 P119R Myhre Caroline     Skradikveiten 1 søndre
2 P119R Hoem A     Skradikveiten 1 søndre

 

Return to Top of Page

1888 Trondhjem, Norway Directory

Street / Gate Directory