Browse The Gjenvick-Gjønvik Archives Home Page

Hanskemagerbakken, Trondhjem, Norway - 1888 Directory

Trondhjem Fortegnelse over Gader, Huse og disses Beboere 1888

Count | Page / Section Last Name First Name Middle Name Occupation Address Side
1 P105L Johnsen J     Hanskemager-bakken 2 nordre
2 P105L Andersen Alb   Opsynsbtj Hanskemager-bakken 4 nordre
3 P105L Olsen Ole     Hanskemager-bakken 4 nordre

 

Return to Top of Page

1888 Trondhjem, Norway Directory

Street / Gate Directory