Browse The Gjenvick-Gjønvik Archives Home Page

Dronningens Gade, Trondhjem, Norway - 1888 Directory

Trondhjem Fortegnelse over Gader, Huse og disses Beboere 1888

Dronningens Gade circa 1900

Count | Page / Section Last Name First Name Middle Name Occupation Address / Side
1 P101M Trondhjems Gadeanstalt       Dronningens Gade 1a / søndre
2 P66L, P101M Myhre Martin   Bademester Dronningens Gade 1a / søndre
3 P44L, P101M Hoem Andreas   Fyrb. Dronningens Gade 1a / søndre
4 P101M Realskolen f. Piger       Dronningens Gade 1b / søndre
5 P101M Ringen I     Dronningens Gade 1b / søndre
  P25R Byfoged-kontoret       Dronningens Gade 3 / søndre
6 P27R, P101M Den Nordenfjeldske Kreditbank   Dronningens Gade 3 / søndre
7 P101M Petersen Joh     Dronningens Gade 3 / søndre
8 P56R, P101M Leistad Joh   Bankbud Dronningens Gade 3 / søndre
9 P101R Stene J     Dronningens Gade 4 / nordre
10 P101R Trondhjems Elektr. Bur.   Dronningens Gade 4 / nordre
11 P22R, P101R Bergsvik Erik   Telegrafist Dronningens Gade 4 / nordre
12 P24L, P101M Britannia Hotel   Dronningens Gade 5 / søndre
13 P26L, P101M Clausen A   Hoteleier Dronningens Gade 5 / søndre
  P46R Inkasso- & Fore-spørgsels-bureau (Olaf Løchen)   Dronningens Gade 6 / nordre
  P61L Løchen Olaf   O.R. Sagfør Dronningens Gade 6 / nordre
14 P37L, P101R Gram H T See Below Dronningens Gade 6 / nordre
Fr. Konsul, Agentur- & Kommissions-forr.
  P54L Kristiania alm. Brandfor-sikrings-selskab "Store-brand" (H. T. Gram)   Dronningens Gade 6 / nordre
  P54L Kristiania Søforsikr-selsk. (H. T. Gram)   Dronningens Gade 6 / nordre
15 P22L, P101R Berg Andreas   O.R.-Sagf. Dronningens Gade 6 / nordre
16 P101M Sommer-schield & Co.   Dronningens Gade 7 / søndre
17 P22L, P101M Berg Claus   Amerik-Konsul Dronningens Gade 7 / søndre
18 P37L, P101M Greve Sofie   See Below Dronningens Gade 7 / søndre
Fru, Kommissions-hdl.
19 P27L, P101M Dahl Kristian   See Below Dronningens Gade 7 / søndre
Specialforr. i Herreart., Skjortefabr.
20 P101R Realskolen f. Gutter   Dronningens Gade 8 / nordre
21 P24L, P101R Brock Alb   Skoleinsp. Dronningens Gade 8 / nordre
22 P50L, P101R Johanssen or Johannesen Joh.s   Skolebud Dronningens Gade 8 / nordre
23 P20L, P101M Andersen Anthon or Anton   Sadelm Dronningens Gade 9 / søndre
  P39R Thj. Handels-forening   Dronningens Gade 10 / nordre
  P25R Carlsen W.   Postbetj. Dronningens Gade 11 / søndre
24 P101M Strøm Eduard     Dronningens Gade 11 / søndre
25 P101M Petersen B M   Dronningens Gade 11 / søndre
26 P43L, P101M Haugan Jørgen   Slagter (same as Dr. G. 13) Dronningens Gade 11 / søndre
27 P101M Solberg L     Dronningens Gade 11 / søndre
28 P101R Throndhjems Priv. Middelskole   Dronningens Gade 12 / nordre
29 P37L, P101R Graff Ludv I Premierl. Dronningens Gade 12 / nordre
30 P101R Worsøe Wilh     Dronningens Gade 12 / nordre
  P61R Magdeburg (Worsøe & Co.) See Below Dronningens Gade 12 / nordre
Brand-forskikr-selskab.
31 P24L, P101R Brodtkrob Lina   Enkefru Dronningens Gade 12 / nordre
32 P101R Skage B     Dronningens Gade 12 / nordre
33 P27L, P101R Dahlbye Chr   Barber Dronningens Gade 12 / nordre
34 P43L, P101M Haugan Jørgen   Slagter (same as Dr. G. 11) Dronningens Gade 13 / søndre
  P29R Eriksen A   See Below Dronningens Gade 14 / nordre
Holbæk., Bog- & Papirh., Bogtryk., Exped. af Trondhjems Aftenblad
35 P50L, P101R Jenssen Halvor   See Below Dronningens Gade 14 / nordre
Stentøi, Porcelæn, Glas, Kortev. Lamper, Lys og Belysning-solier en gr. & en det.
36 P37R, P101R Gulbrandsen Th   See Below Dronningens Gade 14 / nordre
Krigs-kommiss.
37 P59R, P101R Lossius K   Adjunkt Dronningens Gade 14 / nordre
38 P101R Strand Mathilde     Dronningens Gade 14 / nordre
39 P37R, P101R Grøn K Schroeter See Below Dronningens Gade 14 / nordre
Kortev.- Linsøm-fabrik
40 P101R Slotnik S     Dronningens Gade 14 / nordre
41 P101R Vold Aug     Dronningens Gade 14 / nordre
42 P19R, P101M Aas Knud   Manuf.for Dronningens Gade 15-17 / søndre
43 P61R, P101M Matheson Chr.   Hdlsm. Dronningens Gade 15-17 / søndre
44 P101R Eriksen A   Holbæk Dronningens Gade 16 / nordre
45 P61L, P101R Løken Haakon or Håkon   O.R. Sagfør. Dronningens Gade 14 or 16 / nordre
46 P101R Øien Nicoline     Dronningens Gade 16 / nordre
47 P101R Tandberg Marianne     Dronningens Gade 16 / nordre
48 P101R Noodt M W   Dronningens Gade 18 / nordre
49 P101R Noodt Nicolay     Dronningens Gade 18 / nordre
50 P36R, P101R Gellein I   Kobbersl. Dronningens Gade 18 / nordre
51 P101R Ødegaard Marie     Dronningens Gade 18 / nordre
52 P101R Selsbak Laura     Dronningens Gade 18 / nordre
53 P101R Selsbak Annette     Dronningens Gade 18 / nordre
54 P23R, P101M Blomberg M C Skrædd. Dronningens Gade 19 / søndre
55 P28L, P102L Chr. Dreyer & Co. See Below Dronningens Gade 20 / nordre
Komm-handel
56 P19R, P102L Alness 0.   Snedker Dronningens Gade 20 / nordre
57 P37R, P101M Groven John   Skom. Dronningens Gade 21 / søndre
58 P62L, P101M Melby Caroline   See Below Dronningens Gade 21 / søndre
Fæste-kontor
59 P102L Sommer M   Frk Dronningens Gade 22 / nordre
60 P60L, P101M Lund K   See Below Dronningens Gade 23 / søndre
Stads-kondnktør, Ingeniør og Maskineri-agent
61 P46R, P102L Høitomt Joh   Kapt. Dronningens Gade 24 / nordre
62 P102L Tiller N     Dronningens Gade 24 / nordre
63 P21R, P102L Barca & Heyerdahl Modev.forr. Dronningens Gade 24 / nordre
64 P53R, P102L Knudsen Th C Kontorbetj. Dronningens Gade 24 / nordre
65 P27R, P101M Digre Ingeborg   Enkefru Dronningens Gade 25 / søndre
66 P36L, P101M Gaden Friedr   Agent Dronningens Gade 25 / søndre
67 P49L, P102L Jansen Julie   See Below Dronningens Gade 26 / nordre
Blomsterhdl.
68 P52L, P102L Jørgensen Jørgen   See Below Dronningens Gade 26 / nordre
Galanteri-, Manuf. & Kaabeforr.
69 P19R, P102L Aas Ole   Guldsmed Dronningens Gade 26 / nordre
70 P52R, P102L Kielland or Kjelland F H Pr.løitn. Dronningens Gade 26 / nordre
71 P24L, P102L Brock H H Læge Dronningens Gade 26 / nordre
72 P102L Norum Karl M   Dronningens Gade 26 / nordre
73 P102L Olsen Peter     Dronningens Gade 26 / nordre
  P59R Looft & Paitau See Below Dronningens Gade 27 / søndre
Naatleforr. og Skomagerar-beide
74 P43R, P101M Helgesen Wilh   Bygm. Dronningens Gade 27 / søndre
75 P101M Olsen Anna     Dronningens Gade 27 / søndre
76 P101M Olsen Sara     Dronningens Gade 27 / søndre
77 P26R, P101M Dahl J   Skrædder Dronningens Gade 27 / søndre
78 P101M Eriksen R     Dronningens Gade 27 / søndre
  P22R Bergens Skofabriks Uds.   Dronningens Gade 28 / nordre
  P52R Klem Henr.   See Below Dronningens Gade 28 / nordre
Læder- & Skindforr., Vine
79 P66R, P102L Møller     See Below Dronningens Gade 28 / nordre
Enkefru, Jac., Guldsmedforr.
80 P66R, P102L Møller Henrik   Guldsm. Dronningens Gade 28 / nordre
81 P44R, P102L Hoffmann R   Korpsl. Dronningens Gade 28 / nordre
82 P102L Johansen Arne     Dronningens Gade 28 / nordre
83 P101M Ofstads Haand-gjernings-skole   Dronningens Gade 29 / søndre
84 P101M Tonstad O     Dronningens Gade 29 / søndre
85 P21R, P102L Bachke Halvard   See Below Dronningens Gade 30 / nordre
Høiester.adv.
86 P45L, P102L Holmsen P   Bergmest. Dronningens Gade 30 / nordre
87 P45R, P102L Hornemann J L Kapt. Dronningens Gade 30 / nordre
88 P30L, P102L Ertsaas E O Justits-sekretær Dronningens Gade 30 / nordre
89 P62R, P102L Moe Andreas   Portner Dronningens Gade 30 / nordre
90 P65L, P101M Moe Joh M or T Stykjunk. Dronningens Gade 31 / søndre
91 P101M Weidemann Aksel     Dronningens Gade 31 / søndre
92 P102L Johansson C T   Dronningens Gade 32 / nordre
93 P45R, P102L Hornemann Ebbe   Kontor-fuldmægt. Dronningens Gade 32 / nordre
94 P25L, P102L Bye C M Fattigforst. Dronningens Gade 32 / nordre
95 P102L Schultz Carl     Dronningens Gade 32 / nordre
96 P102L Petersen Jens     Dronningens Gade 32 / nordre
97 P101M Vinge Joh     Dronningens Gade 33 / søndre
98 P101M Meinhardt Harald     Dronningens Gade 33 / søndre
99 P46L, P101M Høyem or Høiem Martin   Postexp Dronningens Gade 33 / søndre
100 P19L, P101M Aas Anthon     Dronningens Gade 33 / søndre
Handelsbetj
101 P101M Schare Otto     Dronningens Gade 33 / søndre
  P39R Hansen A Lars Hdlsm. Dronningens Gade 34 / nordre
  P39R Hansen G B Hdlsm Dronningens Gade 34 / nordre
  P39R Hansen H O Hdlsm. Dronningens Gade 34 / nordre
102 P40L, P102L Hansen Lars   See Below Dronningens Gade 34 / nordre
Kol.- & Vinhdl. en gr. &  det.
103 P101M Schmidt M   Enkefru Dronningens Gade 35 / søndre
104 P101M Øien Aksel     Dronningens Gade 35 / søndre
105 P101M Røsseland A S   Dronningens Gade 35 / søndre
106 P38L, P101M Gunnesen or Gunnes     Politikonst. Dronningens Gade 35 / søndre
107 P54L, P102L Kroglund M   See Below Dronningens Gade 36 / nordre
Hush.hdl., Handel m. Klæder og Instrum.
108 P102L Skoglund Frans     Dronningens Gade 36 / nordre
109 P53L, P102L Klumsten A   Sadelm. Dronningens Gade 36 / nordre
  P53L Klumsten Farmaceut   Dronningens Gade 36 / nordre
110 P20R, P102L Andresen Johan   Skom Dronningens Gade 36 / nordre
111 P102L Petersen Edvard     Dronningens Gade 36 / nordre
112 P59L, P101M Lindgaard Lars   Materialforv. Dronningens Gade 37 / søndre
113 P61R, P102L Manglie Petra     Dronningens Gade 38 / nordre
Restauratrice
114 P52L, P102L Karlsen Karen   See Below Dronningens Gade 38 / nordre
Restauratrice
115 P30L, P101R Evenhus Joh S Organist Dronningens Gade 39 / søndre
116 P101R Olsen Haakon     Dronningens Gade 39 / søndre
117 P21L P102L Baardsen Arnt   fhv.Hdlsm. Dronningens Gade 40 / nordre
118 P50L, P102L Jervell Broder   Styrm. Dronningens Gade 40 / nordre
119 P29L, P102L Ellevsen or Ellewsen     Enkefru Dronningens Gade 40 / nordre
120 P102L Øhman A V   Dronningens Gade 40 / nordre
121 P51L, P101R Johnsen Hans J Kol.- & Fedev.hdl. Dronningens Gade 41 / søndre
122 P37R, P101R Grønvold Ulrikke   Enkefru Dronningens Gade 41 / søndre
123 P101R Petersen     Enkemdm Dronningens Gade 41 / søndre
124 P25L, P102L Bye Anton   Guldsmed Dronningens Gade 42 / nordre
125 P102L Olsen Iver     Dronningens Gade 42 / nordre
126 P59L, P101R Loe O P See Below Dronningens Gade 43 / søndre
Kol.- og Hush-handel
127 P101R Vold Gustav     Dronningens Gade 43 / søndre
128 P102L Sellander I M   Dronningens Gade 44 / nordre
129 P52L, P102L Kamstrup Marianne or Marian   Frk. Dronningens Gade 44 / nordre
130 P28R, P101R Egge Olaus O Vognm. Dronningens Gade 45 / søndre
131 P43R, P101R Hegstad Ole   Opsynsbet. Dronningens Gade 45 / søndre
132 P101R Vognild Ole     Dronningens Gade 45 / søndre
133 P102L Waaden Joh     Dronningens Gade 46 / nordre
134 P40R, P102L Hauberg John   Boghold. Dronningens Gade 46 / nordre
135 P46R, P102L Ihlen Emil   See Below Dronningens Gade 46 / nordre
Kontor-fuldm.
136 P49L, P101R Jachwitz F R Maler Dronningens Gade 47 / søndre
137 P36L, P101R Gellein Anders   Sergeant Dronningens Gade 47 / søndre
138 P102L Schmidt     Enkefru Dronningens Gade 48 / nordre
139 P19L, P102L Aas Carl B. O.R.-Sagf Dronningens Gade 48 / nordre
140 P65R, P102L Moxness B   Bagersv. Dronningens Gade 48 / nordre
141 P101R Schjefstad H P   Dronningens Gade 49 / søndre
142 P101R Nielsen Peder     Dronningens Gade 49 / søndre
143 P46R, P102L Iversen B   Agentur- & Komm.forr. Dronningens Gade 50 / nordre
144 P102L Spørck Kristine     Dronningens Gade 50 / nordre
145 P102M Spørck Kari     Dronningens Gade 50 / nordre
146 P30R, P101R Faksnes Anders   Gevaldiger Dronningens Gade 51 / søndre
147 P51R, P101R Johnsen O   Furer Dronningens Gade 51 / søndre
148 P65L, P102M Moe O P Bødker Dronningens Gade 52 / nordre
149 P21L, P102M Aspaas P.   Bogholder Dronningens Gade 52 / nordre
150 P102M Nielsen Henrik     Dronningens Gade 52 / nordre
151 P102M Vinum Oline     Dronningens Gade 52 / nordre
152 P101R Rye Erik     Dronningens Gade 53 / søndre
153 P40L, P101R Hansen Mikal   Skom. Dronningens Gade 53 / søndre
154 P39R, P102M Hansen Chr   Translatør Dronningens Gade 54 / nordre
155 P66R, P102M Møldrop Mina   Frk. Dronningens Gade 54 / nordre
156 P102M Schmedling Kaja     Dronningens Gade 54 / nordre
157 P26R, P102M Dahl Hans L Handelsm. Dronningens Gade 56 / nordre
158 P102M Rolseth M H   Dronningens Gade 56 / nordre
159 P23R, P102M Blomberg A M Skrædd. Dronningens Gade 56 / nordre
160 P102M Øien Bernt     Dronningens Gade 56 / nordre
161 P102M Vangen P     Dronningens Gade 58 / nordre
162 P65L, P102M Moe Mons   Hdls.fuldm. Dronningens Gade 58 / nordre
163 P102M Øien Peder     Dronningens Gade 58 / nordre
164 P20L, P102M Amundsen Lars   Frybøder Dronningens Gade 58 / nordre
165 P45L, P102M Holgersen Olai   Brygm. Dronningens Gade 58 / nordre
166 P20R, P102M Arnet B.   Dpsk Kapt Dronningens Gade 60 / nordre
166 P20R, P102M Arnet B. G. Dpsk Kapt Dronningens Gade 60 / nordre
167 P102M Thane L M   Dronningens Gade 62 / nordre
168 P102M Svanholm M L   Dronningens Gade 62 / nordre
169 P59L, P102M Lindgaard     Guldsme-dsv. Dronningens Gade 62 / nordre
170 P39R, P102M Hansen     Skrædde-rsv. Dronningens Gade 62 / nordre
171 P102M Victoria Hotel   Dronningens Gade 64 / nordre
172 P102M Quillfeldt A F. V.   Dronningens Gade 64 / nordre
173 P102M Quillfeldt F     Dronningens Gade 64 / nordre
174 P102M Petersen Hans     Dronningens Gade 64 / nordre
175 P29L, P102M Einersen, Madson & Co. (or Madsen) Kolon.-& Hush.hdl Dronningens Gade 66 / nordre
176 P102M Parelius Fredrikke     Dronningens Gade 66 / nordre
177 P59R, P102M Lossius Sophie   Enkefru Dronningens Gade 66 / nordre
178 P102M Nossum Joh.s     Dronningens Gade 68 / nordre
179 P60R, P102M Lyng Kristine   Syerske Dronningens Gade 68 / nordre
180 P46R, P102M Høvaag A G Toldrøiert Dronningens Gade 70 / nordre
181 P59R, P102M Ludvigsen I   Bageri og Conditori Dronningens Gade 72 / nordre
182 P102M Weisser Th     Dronningens Gade 72 / nordre
183 P102M Pedersen M     Dronningens Gade 72 / nordre
184 P27L, P102M Dahl Peter   Snedker Dronningens Gade 74 / nordre
185 P20L, P102M Amdahl Marie   Syerske Dronningens Gade 74 / nordre
186 P102M Odlaug M     Dronningens Gade 74 / nordre
187 P38R, P102M Hagen J M fhv.Hdlsm. Dronningens Gade 76 / nordre
188 P62L, P102M Melbye or Melby Vilhelmine   Enkemd. Dronningens Gade 76 / nordre
189 P25L, P102M Buchholdt Anton   Skibsf. Dronningens Gade 78 / nordre
190 P102M Nielsen L Schmidt   Dronningens Gade 80 / nordre
191 P102M Nielsen Fr     Dronningens Gade 80 / nordre
192 P102M Randvig Anna     Dronningens Gade 82 / nordre
193 P49L, P102M Jakobsen Hanna   Enkefru Dronningens Gade 82 / nordre
194 P36L, P102M Gärtner Anna   Syerske Dronningens Gade 82 / nordre
195 P65R, P102M Mosling S   Lærer Dronningens Gade 84 / nordre
196 P29L, P102M Einersen I   Handelsm. Dronningens Gade 84 / nordre
197 P60L, P102M Lund Anna   Enkefru Dronningens Gade 86 / nordre
198 P26R, P102M Dahl A   Agent Dronningens Gade 86 / nordre
199 P102R Wognil H     Dronningens Gade 88 / nordre
200 P102R Tønseth C     Dronningens Gade 8s8 / nordre
201 P102R Trapness       Dronningens Gade 88 / nordre

 

Return to Top of Page

1888 Trondhjem, Norway Directory

Street / Gate Directory

Updates and Social Media

  • Visit our Facebook Page for the Latest News About the Activities of the Archives.