SS United States Passenger List - 8 February 1912

Front Cover, Scandinavian-American Line SS United States Cabin Class Passenger List - 8 February 1912.

Front Cover of a Cabin Class Passenger List for the SS United States of the Scandinavian America Line, Departing 8 February 1912 from Copenhagen to New York, Commanded by Captain R. Gøtsche. GGA Image ID # 1405e6ec95

Senior Officers and Staff

 1. Captain: R. Gøtsche
 2. First Officer: J. P. Petersen
 3. Chief Engineer: Chr. Hansen
 4. PHysician: H. Bagger        
 5. Purser: Ove Jensen      
 6. Chief Steward: Holger Bentzen

List of Cabin Passengers

SS United States<br />Skandinavien-Amerika Linie

 1. Mr. John Akerlund
  London
 2. Miss Martha Alholm
  Copenhagen
 3. Miss Ellen Andersen
  Copenhagen
 4. Mr. Paul Andersen
  Copenhagen
 5. Mrs. Clara Andersen
  Copenhagen
 6. Miss Edith Anderson
  Copenhagen
 7. Mr. Anton Bang
  Christiania
 8. Mr. Julius Bidstrup
  Nylarsker
 9. Miss Marie Bidstrup
  Nylarsker
 10. Mr. Hans Bjernsen
  USA
 11. Miss Olga Bjørnsen
  Copenhagen
 12. Irk. Harriet Bech Brøndum
  USA
 13. Miss Amund Christensen
  Tønsberg
 14. Mr. Erik Christiansen
  Vejle
 15. Mrs. Magretha Christiansen
  Vejle
 16. Mrs. C. N. Conner
  USA
 17. Miss Augusta Dahlin
  USA
 18. Mr. Karl Dahlia
  Sverr Sverrig
 19. Mrs. Alvilda Ellingsen m. Inf
  USA
 20. Finn Ellingsen
  USA
 21. Miss Bagnhild Ericson
  Eskilstuna
 22. Mr. Fred. Errebo
  USA
 23. Miss Irene Farnp
  USA
 24. Miss Elise Fitschen
  USA
 25. .John Fitschen
  USA
 26. Elmer Fitschen
  USA
 27. Miss Ulla Geist
  USA
 28. Mr. Svend Godtfredsen
  Copenhagen
 29. Miss Betty Hansen
  Skerninge
 30. Miss Marie Hansen
  Trondhjem
 31. Mr. Andrew Haraldsen
  Skien
 32. Mrs. Justine Haraldsen
  Skien
 33. Arnulf Haraldsen
  Skien
 34. Miss Astrid Hardenberg
  Copenhagen
 35. Mr. Karl Hovland
  Bergen
 36. Miss Ebba Jansson
  Hamneda
 37. Mr. Cart C. G. Jensen
  USA
 38. Mrs. Jensen m. Inf
  USA
 39. Anna Jensen
  USA
 40. Carl Jensen
  USA
 41. Mrs. Laura Jensen
  Copenhagen
 42. Miss Jenny Johansen
  Christiania
 43. Mr. Georg Johnsen
  USA
 44. Mr. John S. Johnson
  USA
 45. Mr. Oscar H. Johnson
  USA
 46. Mr. Elof Johnsson
  USA
 47. Mr. Emil Johnsson
  USA
 48. Mrs. Selma Jorønstad
  Arendal
 49. Miss Alma E Kahlke
  Kongsmark
 50. Mr. Walter E. R. Kruger
  Arendal
 51. Miss Elna Källström
  Sverrig
 52. Miss Anna Larsen
  Sibirien
 53. Miss Mary Larsen
  Copenhagen
 54. Mrs. Kjersten Lauridsen
  Kolding
 55. Mr. Karl Lundberg
  Stockholm
 56. Mr. Nels Malmstrøm
  USA
 57. Mrs. Karin Michaelis
  Copenhagen
 58. Mr. Jacob Mikkelsen
  USA
 59. Mrs. Sine Mikkelsen
  USA
 60. Mr. Anders Nielsen
  USA
 61. Mrs. Cecilie Nielsen
  USA
 62. Mr. Jens Nielsen
  Vejgaard
 63. Miss Johanne Nielsen
  USA
 64. Mr. Niels Peter Nielsen
  N Sundby
 65. Mr. Murck Nilson
  USA
 66. Mr. Gilbert Ogaard
  USA
 67. Mrs. Alma Olsen
  USA
 68. Mr. Peter J. Olsen
  USA
 69. Mr. Chas. A. Petersen
  USA
 70. Mrs. Anna Petersen
  USA
 71. Mr. Jens S Petersen
  Romalt
 72. Mrs. Laura Petersen
  USA
 73. Edvard Petersen
  USA
 74. Walter Petersen
  USA
 75. Fred. Petersen
  USA
 76. Mrs. Emilie Wolff Petersen
  USA
 77. Mr. Holger Preisler
  Copenhagen
 78. Mrs. Catharine Rathske
  Copenhagen
 79. Mrs. Agda Rayburg
  USA
 80. Mr. Oscar Scheitel
  Copenhagen
 81. Carla Schiøler
  Canada
 82. Mr. Anton C. Skafgaard
  USA
 83. Mrs. Annette Skafgaard
  USA
 84. Mrs. Agnes Starcke
  USA
 85. Mrs. Borghild Syversen m. Inf
  Christiania
 86. Gustaf Syversen
  Christiania
 87. Mrs. E. V, Thompson
  USA
 88. Meldred Thompsøn
  USA
 89. Mr. Peter Thorsen
  USA
 90. Mr. Oscar Thorstensen
  Christiania
 91. Mr. Otto Thorvaldsen
  Lillehammer
 92. Miss Ina Troensegaard
  Copenhagen

SUPPLEMENT.

 1. Mr. Redaktor Blaum
  Christiania
 2. Mrs. Blaum
  Christiania
 3. Mr. Blaum
  Christiania
 4. Miss Hellberg
  Sweden
 5. Mr. Mathiesen
  Stavanger
 6. Miss Drogseth
  Christiania
 7. Mr. Jorgensen
  Copenhagen
 8. Mr. Voigt
  Christiania
 9. Miss Halversen Berg
  Christianssand
 10. Miss Westerhus
  Norway
 11. Mrs. Ravdi Eriksen
  Christianssand
 12. Miss Anna Gulseth
  Christiania
 13. Mr. Josef Hedenblad
  Sweden
 14. Mr. Carl Wiberg
  Copenhagen
 15. Mr. Olaf Olsen
  Copenhagen
 16. Mr. Niels Haaland
  Christianssand
 17. Mr. Werner Østerberg
  Christiania
 18. Mr. Valdemar Olsen
  Christianssand
 19. Mr. Peter Lange
  Copenhagen
 20. Mr. John Andersen
  Copenhagen
 21. Mr. Carl Lindquist
  Copenhagen
 22. Mr. Nordhassel
  Christiania
 23. Mr. Fred. Schmidt
  Christianssand
 24. Hr Josef Jorland
  Christiania
 25. Mr. Hans Jensen
  Christiania
 26. Mr. Anders Andersen
  Christiania
 27. Miss Javanainen
  Copenhagen
 28. Mrs. Gersen m. Inf.
  Copenhagen
 29. Mr. William Riis
  Copenhagen
 30. Mr. Niels Petersen
  Copenhagen
 31. Mrs. Amalie Petersen
  Copenhagen
 32. Mr. John Petersen
  Copenhagen
 33. Mr. Knud Ødegaard
  Christiania

FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI
KJØBENHAVN

Return to Top of Page